Support

Hotline: 1900 63 65 29

Coin Thay đổi Giá
{{item.coin1}}

{{item.bittrex24hchange | currency:'':2}}%

{{item.kenniexlast | currency:'':0}}

MUA BÁN Ethereum NHANH

Mua Ethereum

Số dư VND: {{coinCurrent.vndBalanceDefault | currency:'':0}} VND

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá cố định bạn đặt

VND

{{(buyFixed.price / $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} USDT

{{(buyFixed.amount * buyFixed.price) | currency:'':0}} VND

{{(buyFixed.amount * (1 - buyFixed.feeTransaction)) | currency:'':6}} ETH

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá tự động theo Bittrex

VND

{{$parent.coinCurrent.usd | currency:'':2}} USDT

{{(buyAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{(buyAuto.amount * buyAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{(buyAuto.amount * (1 - buyAuto.feeTransaction))}} ETH

Bán Ethereum

Số dư ETH: {{coinCurrent.coinBalaceDefault | currency:'':6}} ETH

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá cố định bạn đặt

VND

{{(sellFixed.price / $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} USDT

{{(sellFixed.amount * sellFixed.price) | currency:'':0}} VND

{{((sellFixed.amount * sellFixed.price) - ((sellFixed.amount * sellFixed.price) * sellFixed.feeTransaction)) | currency:'':0}} VND

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá tự động theo Bittrex

VND

{{$parent.coinCurrent.usd | currency:'':2}} USDT

{{(sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{(sellAuto.amount *sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{( (sellAuto.amount * sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) - ((sellAuto.amount * sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) * sellAuto.feeTransaction) ) | currency:'':0}} VND

Danh sách bán Ethereum

USDT

VND

Giá Số Lượng (ETH) VND
{{(services.helperService.formatNumber(item.price) / coinCurrent.priceCoinSell) | currency:'':0}}
{{item.nowamount}} {{item.total}}

Danh sách mua Ethereum

USDT

VND

Giá Số Lượng (ETH) VND
{{(services.helperService.formatNumber(item.price) / coinCurrent.priceCoinBuy) | currency:'':0}}
{{item.nowamount}} {{item.total}}
Thời gian Loại giao dịch Số Lượng (ETH) Giá Thao tác
{{item.updated_at}} {{item.command_type}} {{item.nowamount}} {{item.price | currency:'':0}}
Thời gian (ETH) Giá
{{item.beginday*1000 | date:'H:mm:ss'}} {{item.coinamount | currency:'':6}} {{item.price | currency:'':0}}

GIAO DỊCH SỐ LƯỢNG LỚN

Bạn muốn giao dịch với số lượng lớn với giá tốt ?

Bạn muốn giao dịch số lượng lớn với thời gian nhanh chóng, không phải chờ đợi để khớp lệnh ?

Kenniex luôn có sẵn nguồn cung coin giá tốt với số lượng không giới hạn.

Kenniex liên kết với những nhà đầu tư lớn trên thị trường, đảm bảo đầu ra không giới hạn.

Kenniex có đội ngũ kinh doanh trực tiếp, hỗ trợ giao dịch tức thời.

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Mua Ethereum
ETH
Bán Ethereum
ETH
Lịch sử giao dịch
Thời gian Số Lượng (ETH) Giá
{{item.beginday*1000 | date:'H:mm:ss'}} {{item.amount | currency:'':6}} {{item.price | currency:'':0}}

TÁN GẪU THỊ TRƯỜNG

HÌNH ẢNH

FANPAGE KENNIEX

MẠNG XÃ HỘI