CHÍNH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI TẠI KENNIEX

Thu nhập giới thiệu sẽ được chi trả bằng VNĐ tương ứng với giao dịch của người được giới thiệu với tỉ giá được quy đổi vào ngày chi trả.

Bạn sẽ được nhận ngay 20% giá trị phí giao dịch đối với mọi giao dịch của người được giới thiệu.

Thu nhập giới thiệu sẽ được cộng vào số dư của bạn ngay lập tức khi người giới thiệu có giao dịch.

Xin vui lòng đăng nhập để lấy link giới thiệu.

Link giới thiệu: https://kenniex.com/ref/{{userInfo.user.username}}

Lưu ý 1: khi click vào link giới thiệu, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng về đường dẫn https://kenniex.com/register. Thao tác này giúp tránh cảm nhận tiêu cực của người dùng khi click link ref. Bạn có thể áp dụng thêm các đường dẫn rút gọn link để thêm hiệu quả. Bạn yên tâm thông tin giới thiệu của bạn đã được ghi nhận vào trình duyệt của người dùng và tồn tại trong 30 ngày kể từ ngày click.

Lưu ý 2: khi khách hàng click vào link giới thiệu của nhiều người, hệ thống sẽ ghi nhận vào link giới thiệu cuối cùng mà người dùng click cho đến khi người dùng đăng ký.

Hãy chia sẽ liên kết của bạn để tạo ra thu nhập thụ động.

Cập nhập:

Tất cả thu nhập giới thiệu của người dùng đến trước ngày 22.10.2018 đã được lên danh sách chi trả, bạn có thể kiểm tra trong thư mục "Thu nhập giới thiệu" và sẽ được tự động trả vào ngày 30.10.2018

Từ ngày 23.10.2018 tất cả thu nhập giới thiệu

Phí giới thiệu tháng 5/2018: 20%

Phí giới thiệu tháng 6/2018: 30%

Phí giới thiệu tháng 7/2018: 30%

Phí giới thiệu tháng 8/2018: 20%

Phí giới thiệu tháng 9/2018: 20%

Phí giới thiệu tháng 10/2018: 20%

Phí giới thiệu tháng 11/2018: 20%

Phí giới thiệu tháng 12/2018: 20%

Hỗ trợ qua phone, support center 24/24.

Nạp và rút tiền nhanh trong 15p.

Xác thực tài khoản 10p.

Có trụ sở giao dịch trực tiếp.