CHÍNH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI TẠI KENNIEX

Hoa hồng sẽ được chi trả bằng BTC/ETH/… tương ứng với giao dịch của người được giới thiệu.

Bạn sẽ được nhận ngay 30% giá trị phí giao dịch đối với mọi giao dịch của người được giới thiệu.

Hoa hồng sẽ được chuyển vào ví của bạn vào cuối mỗi tháng.

Xin vui lòng đăng nhập để lấy link giới thiệu.

Link giới thiệu: https://kenniex.com/ref/{{userInfo.user.username}}

Hãy chia sẽ liên kết của bạn.

Chú ý Bạn sẽ được nhận ngay 30% giá trị phí giao dịch trong tháng 6 đối với mọi giao dịch của người được giới thiệu.

HÌNH ẢNH | VIDEO

Báo chí nói về Kenniex

Hỗ trợ qua phone, support center 24/24.

Nạp và rút tiền nhanh trong 15p.

Xác thực tài khoản 10p.

Có trụ sở giao dịch trực tiếp.