Điều khoản sử dụng

Kenniex được tạo ra nhằm cung cấp cho khách hàng một nền tảng công nghệ hỗ trợ một cách tối đa cho việc mua bán trao đổi các đồng tiền điện tử (Cryptocurrency) dành cho người dùng cá nhân bao gồm các loại tiền: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH).

Kenniex.com được cung cấp chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, không nhằm mục đích thương mại. Người dùng hoàn toàn ý thức và hiểu rõ rằng dịch vụ do Kenniex.com cung cấp chỉ đơn thuần là nền tảng công nghệ phi tài chính.

Hỗ trợ qua phone, support center 24/24.

Nạp và rút tiền nhanh trong 15p.

Xác thực tài khoản 10p.

Có trụ sở giao dịch trực tiếp.