Tin mới nhất:

31/10/17 Kenniex token comm0
12/10/17 Segwit2x comm0

Mua BTC

Số dư của bạn

0 USD

Giá yêu cầu thấp nhất

11320 USD

Số tiền BTC
Giá một BTC: USD
Tổng: 0 USD
Phí giao dịch: 0 BTC
Click để tổng hợp đơn hàng của bạn.
Tổng giao dịch
Mua BTC

Danh sách bán

Tổng: 2431.57 BTC

Giá BTC USD
11320 0.5 5660
11338 0.0898 1018.1524
11338.853 0.0026663 30.23278375
11339.018 0.06294115 713.69083279
11339.821 0.08960072 1016.05612627
11340 0.00944005 107.050167
11340.807 0.00101819 11.54709627
11341.544 0.00177687 20.15244928
11342.718 0.01730481 196.28357987
11343.229 0.00424856 48.192389
11343.275 0.00610728 69.27655654
11343.944 0.00101782 11.54609308
11344.625 0.0011166 12.66740827
11346.484 0.00180804 20.51489693

Bán BTC

Số dư của bạn

0 USD

Giá yêu cầu thấp nhất

11320 USD

Số tiền BTC
Giá một BTC: USD
Tổng: 0.00 USD
Phí giao dịch: 0 BTC
Click để tổng hợp đơn hàng của bạn.
Tổng giao dịch
Bán BTC

Danh sách mua

Tổng: 2431.57 BTC

Giá BTC USD
11320 0.5 5660
11338 0.0898 1018.1524
11338.853 0.0026663 30.23278375
11339.018 0.06294115 713.69083279
11338.853 0.0026663 30.23278375
11339.018 0.06294115 713.69083279
11338.853 0.0026663 30.23278375
11339.018 0.06294115 713.69083279
11338.853 0.0026663 30.23278375
11339.018 0.06294115 713.69083279
11338.853 0.0026663 30.23278375
11339.018 0.06294115 713.69083279
11338.853 0.0026663 30.23278375
11339.018 0.06294115 713.69083279

Giao dịch hiện tại của bạn

Loại giao dịch GiáSố tiền BTC Tổng USD Thời gian Trạng thái
Không có lệnh giao dịch nào.

Hiện tại, lệ phí giao dịch là 0.2%.

Lịch sử Trade:

Thời gian Loại giao dịch Giá Số tiền (BTC) Tổng (USD)
04.12.17 06:52 Mua 11303.586 USD 0.47069174 BTC 5320.50456257 USD
04.12.17 06:51 Bán 11275.185 USD 0.31159091 BTC 3513.24515456 USD
04.12.17 06:51 Bán 11275.185 USD 0.06415836 BTC 723.39737829 USD
04.12.17 06:51 Mua 11290 USD 0.01 BTC 112.9 USD
04.12.17 06:49 Mua 11290.185 USD 0.59793629 BTC 6750.81133231 USD
04.12.17 06:48 Mua 11299.607 USD 0.58045527 BTC 6558.91643207 USD
04.12.17 06:48 Mua 11275 USD 0.02 BTC 225.5 USD
04.12.17 06:48 Mua 11273.427 USD 0.0028193 BTC 31.78317274 USD
04.12.17 06:47 Bán 11266.894 USD 0.4575755 BTC 5155.45465549 USD
04.12.17 06:47 Bán 11273.427 USD 0.0071807 BTC 80.95109725 USD
04.12.17 06:47 Mua 11339.01 USD 0.03291464 BTC 373.2194321 USD
04.12.17 06:47 Mua 11337.798 USD 0.00214366 BTC 24.30438406 USD
04.12.17 06:47 Mua 11337.728 USD 0.0022175 BTC 25.14141184 USD
04.12.17 06:47 Mua 11336.704 USD 0.00101847 BTC 11.54609292 USD
04.12.17 06:47 Mua 11336.147 USD 0.00101852 BTC 11.54609244 USD
04.12.17 06:47 Mua 11336.147 USD 0.00101852 BTC 11.54609244 USD
04.12.17 06:47 Mua 11336.147 USD 0.00101852 BTC 11.54609244 USD
04.12.17 06:47 Mua 11336.147 USD 0.00101852 BTC 11.54609244 USD
04.12.17 06:47 Mua 11336.147 USD 0.00101852 BTC 11.54609244 USD
04.12.17 06:47 Mua 11336.147 USD 0.00101852 BTC 11.54609244 USD
04.12.17 06:47 Mua 11335.928 USD 0.00244259 BTC 27.68902437 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.265 USD 0.00106298 BTC 12.048097 USD
04.12.17 06:47 Mua 11334.255 USD 0.00101869 BTC 11.54609222 USD

Joih: paalsky, stopped running charts on btc cant work it out as its been bonkers

djehankidd: arize alts, it's due past time

dMeow: I told you guys at 1.120 that BCH hit bottom... just look at the chat history.

jknhoc: I tell you what is interesting though, BTC slows down right when BCH is at critical mass for a shoot up, wondering now if it was a setup

Joih: paalsky, stopped running charts on btc cant work it out as its been bonkers

djehankidd: arize alts, it's due past time

dMeow: I told you guys at 1.120 that BCH hit bottom... just look at the chat history.

jknhoc: I tell you what is interesting though, BTC slows down right when BCH is at critical mass for a shoot up, wondering now if it was a setup

Joih: paalsky, stopped running charts on btc cant work it out as its been bonkers

djehankidd: arize alts, it's due past time

dMeow: I told you guys at 1.120 that BCH hit bottom... just look at the chat history.

jknhoc: I tell you what is interesting though, BTC slows down right when BCH is at critical mass for a shoot up, wondering now if it was a setup

Người dùng đang online: 5624 Bots: 1070

Người dùng hoạt động hàng ngày: 23145

Tổng người dùng: 1169051

Số tiền trade mỗi ngày: 66,548,744 USD

Redeemed tokens:

 • USDET: 12.08%

 • BTCET: 8.00%

 • LTCET: 5.80%

 • NMCET: 25.00%

 • RURET: 19.15%

 • EURET: 11.36%

 • NVCET: 10.88%

 • PPCET: 12.70%

 • DSHET: 10.52%

 • ETHET: 16.71%

 • BCHET: 12.20%

Lợi ích của Kenniex:

 • Kinh doanh ở chế độ tự động.
 • Bổ sung tiền gửi USD trong vòng 24 giờ
 • Đặt cọc / rút tiền ngay
 • USD Rút tiền trong vòng 72 giờ