Support

Hotline: 1900 63 65 29

Coin Thay đổi Giá
{{item.coin1}}

{{item.bittrex24hchange | currency:'':2}}%

{{item.kenniexlast | currency:'':0}}

MUA BÁN Bitcoin NHANH

Mua Bitcoin

Số dư VND: {{coinCurrent.vndBalanceDefault | currency:'':0}} VND

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá cố định bạn đặt

VND

{{(buyFixed.price / $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} USDT

{{(buyFixed.amount * buyFixed.price) | currency:'':0}} VND

{{(buyFixed.amount * (1 - buyFixed.feeTransaction)) | currency:'':6}} BTC

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá tự động theo Bittrex

VND

{{$parent.coinCurrent.usd | currency:'':2}} USDT

{{(buyAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{(buyAuto.amount * buyAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{(buyAuto.amount * (1 - buyAuto.feeTransaction))}} BTC

Bán Bitcoin

Số dư BTC: {{coinCurrent.coinBalaceDefault | currency:'':6}} BTC

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá cố định bạn đặt

VND

{{(sellFixed.price / $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} USDT

{{(sellFixed.amount * sellFixed.price) | currency:'':0}} VND

{{((sellFixed.amount * sellFixed.price) - ((sellFixed.amount * sellFixed.price) * sellFixed.feeTransaction)) | currency:'':0}} VND

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá tự động theo Bittrex

VND

{{$parent.coinCurrent.usd | currency:'':2}} USDT

{{(sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{(sellAuto.amount *sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{( (sellAuto.amount * sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) - ((sellAuto.amount * sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) * sellAuto.feeTransaction) ) | currency:'':0}} VND

Danh sách bán Bitcoin

USDT

VND

Giá Số Lượng (BTC) VND
{{(services.helperService.formatNumber(item.price) / coinCurrent.priceCoinSell) | currency:'':0}}
{{item.nowamount}} {{item.total}}

Danh sách mua Bitcoin

USDT

VND

Giá Số Lượng (BTC) VND
{{(services.helperService.formatNumber(item.price) / coinCurrent.priceCoinBuy) | currency:'':0}}
{{item.nowamount}} {{item.total}}
Thời gian Loại giao dịch Số Lượng (BTC) Giá Thao tác
{{item.updated_at}} {{item.command_type}} {{item.nowamount}} {{item.price | currency:'':0}}
Thời gian (BTC) Giá
{{item.beginday*1000 | date:'H:mm:ss'}} {{item.coinamount | currency:'':6}} {{item.price | currency:'':0}}

GIAO DỊCH SỐ LƯỢNG LỚN

Bạn muốn giao dịch với số lượng lớn với giá tốt ?

Bạn muốn giao dịch số lượng lớn với thời gian nhanh chóng, không phải chờ đợi để khớp lệnh ?

Kenniex luôn có sẵn nguồn cung coin giá tốt với số lượng không giới hạn.

Kenniex liên kết với những nhà đầu tư lớn trên thị trường, đảm bảo đầu ra không giới hạn.

Kenniex có đội ngũ kinh doanh trực tiếp, hỗ trợ giao dịch tức thời.

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Mua Bitcoin
BTC
Bán Bitcoin
BTC
Lịch sử giao dịch
Thời gian Số Lượng (BTC) Giá
{{item.beginday*1000 | date:'H:mm:ss'}} {{item.amount | currency:'':6}} {{item.price | currency:'':0}}

TÁN GẪU THỊ TRƯỜNG

HÌNH ẢNH

FANPAGE KENNIEX

MẠNG XÃ HỘI